Foto 36
Een foto van de Stationsweg. Rechts het tramstation, dit heeft nog lange tijd na het verdwijnen van de tram een café gevormd, maar is tegenwoordig gesloopt t.b.v. een bushalte. Op de voorgrond de Boezem, daar achter zijn de rails voor de tram duidelijk zichtbaar.vorige volgende