Chromotopographische Kaart van Nederland, schaal 1:25.000, blad 560, Dirksland.
Uitgegeven in 1920.
Verkend in 1876. Herzien in 1899; gedeeltelijk herzien tot 1918.
Vervaardigd door: het Topographisch Bureau.


1500x1074-482kB     3000x2148-2023kB     5000x3580-4318kB