Oude Teksten van Dirksland


Klik op de tekst voor de volledige akte.


15 mei 1229, Te Zierikzee vaardigt graaf Floris IV van Holland een oorkonde uit waarin hij met heer Costijn van Zieriksee een ruil aangaat van grond in Schouwen tegen goederen in Zierikzee. Hierin beloofde hij ook dat indien heer Costijn geen zoon zou nalaten, diens dochter van de graaf o.a. het land genaamd Dircslant in leen zou krijgen.
Dit is de oudst bekende oorkonde waarin Dirksland beschreven wordt. Hiermee is Dirksland het oudst beschreven gebied van het latere eiland Overflakkee.21 februari 1276, Graaf Floris V van Holland vaardigt een oorkonde uit waarin hij heer Albert van Voorne in plaats van de 200 pond Hollands die hij hem schuldig was, het gorzengebied Dirksland ten zuiden van de Sonnemare geeft, onder voorbehoud van het recht van nakoop tot 17 september 1276.
Dit gebied was eens in het bezit van heer Hugo van Zierikzee, ridder, diens broer Jan en de zonen van Diederik van Zierikzee.2 januari 1279, Te Middelburg vaardigt graaf Floris V van Holland een oorkonde uit waarin hij het land Dirksland in vrije eigendom aan heer Albert van Voorne verkoopt.25 juni 1284, Graaf Floris V van Holland vaardigt een oorkonde uit waarin hij heer Albert van Voorne, burggraaf van Zeeland, bevestigt in het bezit van Dirksland en Grijsoord, die deze van hem gekocht heeft en betaald heeft, en neemt degenen die er met heer Alberts toestemming wonen of verblijven en alle kooplieden die daarop af- en aanvoeren, op in zijn geleide en bescherming.13 november 1415, Hertog Jan van Beieren, heer van Voorne, geeft Dirksland ter bedijking uit aan Pieter Claesz. zoon en medegezellen.