Foto 56
Een tussen 1900 en 1910 genomen foto van het Poldersweegje. Op het weiland op de voorgrond staat thans bejaardenhuis De Geldershof. Ook het verdere bouwland is tegenwoordig bebouwd met een woonwijk.



vorige volgende