Foto 54
Een foto van de Ring, het huis uiterst rechts is weggebroken voor de doorsteek naar de B.C. Zaaijerlaan. Het grote huis was de pastorie van de hervormde gemeente. Later heeft het nog lange tijd een doktershuis gevormd.vorige volgende