Foto 38
De Stationsweg in de jaren 20 van de 20ste eeuw. Links staat de muziektent waarop muziekvereniging "Amicitia" openbare uitvoeringen gaf. Dit terrein, zoals bij de vorige foto vermeld, werd in de volksmond de "Tinussewei" genoemd. Het behoorde in vroeger eeuwen tot het plantsoen van "Het Hof" (zie foto 24).vorige volgende