Foto 18
Een aanzicht van Dirksland vanaf de westzijde. Rechts staat de tegenwoordig afgebroken openbare lagere school. De landerijen op de voorgrond zijn nu geheel bebouwd, links loopt tegenwoordig de Julianalaan en rechts de Beatrixlaan.vorige volgende