Foto 17
Het interieur van de Nederlands hervormde kerk voor de restauratie van 1970. Het orgel staat aan de oostzijde tegen het toen nog afgesloten koor. Dit koor is tegenwoordig bij het schip getrokken, het orgel is verplaatst naar de westzijde.vorige volgende