Foto 13
De Voorstraat in de richting van de Heul. Het vierde pand van links is het Gemeentehuis, links daarnaast het doktershuis en rechts naast het Gemeentehuis het postkantoor. Uiterst links het huis van de gemeentebode, dit is tegenwoordig afgebroken na een verbreding van de Zomerstraat.vorige volgende