Mondingsgebied van Maas, Rijn en Schelde.
Situatie in 750 n.Chr.
Door de samensteller van deze site getekend naar voorbeeld van
een kaart van het volledige Hollandse en Zeeuwse kustgebied.
Verschenen in het boek: Geschiedenis van Holland, deel 1, uitgave 2002.
Origineel: Menno Dijkstra en Jan de Koning.