Zuid-Hollands kustgebied.
Situatie in 200 n.Chr.
Door de samensteller van deze site getekend naar voorbeeld van een kaart van het Hollands kustgebied.
Verschenen in het boek: Geschiedenis van Holland, deel 1, uitgave 2002.
Origineel: Jos Bazelmans en Menno Dijkstra, bewerking Cartografisch Bureau MAP, Amsterdam.