Gatenkaart van Goeree-Overflakkee.
Situatie na de Watersnoodramp van 1953.
Overgenomen uit het boek: Gebroken Dijken - Goeree-Overflakkee en de ramp van 1 feb. 1953, uitgave 1954.