Kadastrale minuut van Dirksland.
Uitsnede, uitgave 1825.
Overgenomen uit het boek: Bodemvondsten uit Goeree-Overflakkee, uitgave 1994.

Voor een kleurenuitgave van deze kaart: De WoonOmgeving.nl