Nieuwe kaart van het Zuid Westelykste deel van Holland, behelzende de Baljuwschappen Voorne, Putten enz.
Uitsnede, uitgegeven in 1748 door Isaak Tirion, Amsterdam.
Overgenomen uit het boek: Dirksland Sas, uitgave 2001.