Table de Delflande, Schielande, et isles De Voorn Overflacke Goeree Iselm. etc.
Uitgave 1660, uit het verzamelwerk De Vyerighe Colom, vertonende De XVII Nederlantsche Provincien.
Vervaardigd door: Jacob Aertz. Colom.
Heruitgave 1993 door Uitgeverij Robas B.V., Weesp.

Een volledige versie van De Vurige Colom is te vinden op:
http://odur.let.rug.nl/~maps/.


1500x1119-632kB     3000x2239-1653kB