Reconstruktie omgeving Maasmond.
Situatie voor 1150.
De heerlijkheid Voorne en het deel ervan dat in leen is uitgegeven aan de heren van Putten, zijn aangegeven met arceringen.
De vloedgeulen waaruit later Haringvliet en Grevelingen ontstaan zijn, en ook de oude veenrivier Sonnemare,
zijn door de Geologische Dienst gekarteerd na het nemen van uitgebreide grondboringen.
Overgenomen uit het boek: Bodemvondsten uit Goeree-Overflakkee, uitgave 1994.